zulu surnames starting with m

      Comments Off on zulu surnames starting with m
Spread the love

Leballo Lebusa Lekoelea Lekota Mahao Mahlasela Majoro Makwetla Mangoaela Mbeki Modise Moeketsi Mohapi Mokitimi Mokoena Mopeli Mothopeng Mutsi Ngoepe Nkoli Tsutsulupa Tutu Bhekithemba Dlamini | Bhekithemba Dlamini clan pra... Joyous celebration - akasoze mp3 download, Umlando wakwa Fakude | Umlando wakwa Fakudze. Sihlangu samavaka seswel’ ababhemu! Phonsel’ obus’uMajonjobela! Mhambi: Mhambi is a Zulu baby girl name and means ‘traveler’. I suspect the reason is that in isiZulu and other Nguni languages, "um" is the prefix that makes a verb a noun. Makhul’emini abafokazana bekhul’ ebusuku! Discover the ethnic origin and meaning of last names. Search through our database by name, meaning, origin & popularity. It might be for others, but not for me.” Exactly, no matter how complex or how difficult our surnames are to … A list of Xitsonga surnames. Mabuya: Msibi, Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande. These names are arranged alphabetically to help you go through them easily. Njoman’ eyaduk’ iminyakanyaka, yatholakal’ onyakeni wesine; yabuye yatholakala ngowesikhombisa! Chobile! Mbamali: Mveni, Thobeni, Nhlanhlampofu Mbambo Goba, Mbuyisa: Mlotshwa, Sikhunyana, Mbuyazi, Mbonambi, Dube*, Mdluli: Nyoka,* Lukhele, Nzimande, Sikwayo, Mdunge: Chiliza, Mwelase, Mbambo, Makhathini, Mhlambo: Mngwengwe, Mzilankatha, Nyazitla, Mhlongo: Njomane, Langeni, Makhedama, Khuyameni Dladla, Gadlela, Mkhithi: Zaza, Mkhokeleleki, Mbembe, Langa, Mkhwanazi: Nkwali, Ndonga, Shamase, Mwelase, Mlangeni: Magasela, Sishiya, Madondo, Mdephane, Linda, Mncwabe: Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini, Mngomezulu: Dlakadla, Msuthu Mzimela, Khonjwayo, Donda, Mfeka, Mpanza: Sandanezwe, Thabekhulu, Mavundla, Siwele, Donda, Msomi: Nyawose, Phingoshe, Gasa, Nomndayi, Mthimkhulu: Hadebe, Makhulukhulu Bhungane, Mtshali: Hlabangane, Mantshinga, Magalela Dlangamandla, Myeza: Ndengezi, Msokazi, Mzukwuse, Dimbane, Mpangele, Myeni: Mzukase, Mnguni, Mzimela, Mziyankatha, Ncwane: Gwamanda, Dlamdaka, Linda, Nomvuma, Ndaba: Manqele, Sibhene, Madela, Mhlungu, Mthiyane, Ndabandaba: Mahamba, Sidlodlo, Mphephethwa, Ngidi – Hlomuka, Bophela, Dlokwe, lwendlovu, Mlalazi, kaNoxhaka Mnguni Khuzwayo, Nhlanhla: Mncube Nhlapho: Sigegede, Mwelase, Nogantshi: Dlamini, Jamasijadu, Sitolotolo, Nsibande: Goje, Mdlanyoka Nsibanyoni: Malambule Ntaka: Mzimela, Ntanzi: Khawula, Gebhezi, Mahlobo, Ntombela, Zulu, Nyembezi: Nkwaliyenkosi, Shamase, Mkhwanazi, Nkwali, Nyongwana: Nyuswa Ngcobo, Fuze, Mapholoba, Nzimande: Mphephethwa, Mdluli, Mdlobhiya, Mangcamane, Shabane: Dwala ka Mbatshazwa, Sembathwa, Phingoshe…, Shoba: Mpikela, Mathumba, Mjakada, Nowanqa, Sishi: Nzimase, Mathenjwa, Ncwaba Nzuza, Mahlobo, Thembekwayo: Mhlabandlovu, Mtimande Dlamane, Masina, Thusi: Sishange, Dlebenkomo, Mlotshwa, Mfene, Xulu: Makhathini, Gxabhashe, Sonkophe, Jiba, Zama: Dingila, Nombhoco, Gcugcwa, Wosiyane, Zindela: Malinga, Mlotshwa, Shazi, Cebekhulu. Njezi kaXhoko! Nina bakaSoqubel’ onjengegundwane! Gina: Ndaba, Magadlela, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi. Discover the ethnic origin and meaning of last names. This article is going to bring to you a list of different Zulu surnames and clan names. This list was forwarded to me by e-mail by one Mthombeni in June 2012, stating that they are “all the Nguni” surnames, including Swati, Zulu… They include the following: These represent the interest of the different groups. Published by on 26 de dezembro de 2020. Linda kaMafu! All surnames beginning with B, sorted alphabetically (total individuals): 1. Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu. Dlomo weNdl’ ende! So what are the clan names of the Zulu? ). Following is a list of all Nguni groups in general, including amaZulu, amaHlubi, amaSwati, amaNdebele (north and south) and partly amaXhosa. Bazume, Ndaba, balibele! These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture. It refers to ‘a weapon that was used as a ceremonial symbol of office’. is undlubu zamila ebubini also part of izithakazelo zakwa msimango if yes please send me all de quotes starting from the above mentioned one. Find Boys names and their meanings. Hence the surnames are favorable as first names, too. Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Praises Qumbisa, Jiyeza ! Please see our Crossword & Codeword , Words With Friends or Scrabble word helpers if that's what you're looking for. Bayede – Benjamin Dube lyrics | Bayede – Benjamin ... Bawo! Noncengwa! But before then, let’s talk a little about the Zulu people. Cele: Ndosi, Khumbuza, Dubandlela, Mlungisi, Magaya, Vico, Dladla Gadlela Vezi Ngazitha Mgabadeli Mhlophe, Donda Ngonyama Masinga Thusini Manqele Mzimela, Gcumisa Ngwazi Gcwensa Mzulwini, Ndimande. xa ndilahlekayo lyrics | Bawo! Mafuleka: Ndinisa, Mbhobho kaBikwayo, Masibekela, Mlaba, Mazalankosi azala uDlambula azala uLubelo, Mzomba, Ndlela zinomswani njengezendlovu, nina eningawudli uNogwaja, Mageza ngobisi abanye begeza ngodaka, Mtima, Thuliswayo, Ngwane, Bhejelibomvu!!! Don't get stressed, because we can almost guarantee you will find the best name for your sweet baby boy! Bophela: Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, Nkomedl’abantu, Sgwaca esagwac’ethafeni, Mlomula! Mhambi would make a great pick a gypsy name as well. Zikode ka Ndabansele ka Linda Mkhonto. The indigenous African last names and surnames are meaningful, reflective, and unique. My boyfriend is Zulu and I’m Sotho, I want to learn his clan names. Luzumane kaNdaba! Surnames Starting with M Home » Names. As a result many of the descriptions surnames that are verb based require the "um" prefix to turn into a noun. Swazi last names starting with M Intak’ ehlal’ umhlakuva wakhothama! Don't get stressed, because we can almost guarantee you will find the best name for your sweet baby boy! Also known as Sesotho or Tswana. You can find thousands of baby names and the meanings. Zingwazi zempi yakwaNdunu! This erudite and dignified name means ‘Lord, I’m in good health’. Is’khov’ umahhehhe; singathi hhi, siyenanela! 25 de janeiro de 2020. Buthelezi: Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele! Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation Be still and know that I am God lyrics | Be still ... Bayete! Hosi ya Tilo Hymn. Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng’ osinda abosi. Uying’ uMpehleya; wayinga noMaqhwakazi! Zulu genealogy and family history facts. Benjamin Dube lyrics, Siyabonga Jesu – Solly Mahlangu song lyrics, Singabahambayo lyrics | Singabahambayo song lyrics, The Lord’s Prayer | The Lord’s Prayer song lyrics, Thetha Nkosi ndilindele song lyrics | Thetha Nkosi. Bolibeng joa mahlomola song | Bolibeng joa mahlomo... Bokang Modimo song | Bokang Modimo song lyrics. 0000010468 00000 n In fact these names are so common that it would lead to … Afrikaans Translation. Wen’ owalala nomunw’endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb’ilanga! A sense of identity that is unique to them. Amakwayi ,Ongconde, o Togu o Tshiwo.Buku is the surname of Michael who belong to Amakwayi o Ngcondentshaba From Kingwilliamstown, Eastern Cape,South Africa.His home village is Ndevana near Zwelitsha,Phakamisa and Ilitha Township. Pages in category "Surnames of African origin" The following 101 pages are in this category, out of 101 total. Looking for baby names starting with M? This is such a thoughtful name. m'chaka mchamara mchana mchappy mchardie mchardy mcharen mcharg mcharrie mcharry mchattie mchaughlin mcheath mcheezana mchendoala mchendrick mchendrie mchendry mchenery mchennan mchenry mcherraith mcheugh m'chobi mchocha mcholm m'chopi m'chuargie mchugh mchuni mchutchon mchweme mcibroy mciiwraith mcildowie mcilleron mcillwraith mcilrae mcilraith mcilrath mcilroy … Langeni, owavel’ elangeni! Mbele! Gcobani kuyehova mhlaba wonke song | Gcobani kuyeh... E sale o le Modimo song lyrics | E sale o le Modim... Ebenezer song lyrics | Ebenezer song lyrics, El Shaddai Adonai song lyrics – Benjamin Dube lyrics. Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe, Mnguni oluhlaza njengenyonga yembuzi, Lakaza. MOHAMMED Arabic, Urdu, Bengali Derived from the given name MUHAMMAD. PLEASE NOTE: This is ONLY a listing of who is interested in which South African families. This is what keeps communities around the world together. Nomvula: Rain, Raina and Rainey are passé. https://zuluring.blogspot.com/p/izithakazelo_11.html 31. But by the grace of God, my first and middle names are not only African but reflect the ethnic origin of where I know my maternal ancestors come from, the Mandinka people. Like it is in every culture, especially in Africa naming a child according to the clan expectations is a great source of identity. Wena wakwaDlabazane,KaNgwane, KaNephu kaLamula, Nyawo zigezwa ngamazolo, Nina enivuka nixubhe ngelala, Shongololo, Wathi uyalithinta lahwaqabala, Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze, Nyawo zeshongololo kaziphumuli, Sigampu, Ngwane, ingwani ngwadi, Abayibone ngesond’ukuthi iwelile, Jali, Nina enilala nomunwe, Nivuke nikhwif’ilanga, Mmemezi kaHlangabeza, Ngcolosi! Hosi ya Tilo song | Bayete! Shinga! In May 2003 I took a genetics test and found out that I’m a direct descendent of the Mandinkas maternally. They can be classified as follows: B xa ndilahleka... Lukhangela kuWe lyrics | Lukhangela kuWe song lyrics, Jerusalema ua benya lyrics | Jerusalema ua benya song. Zulu Baby Names Starting With O If you are expecting a baby then you definitely need a beautiful name. You e-mail me the surnames you are interested in, and I send you the e-mail address(es) of the person(s) who are researching these surnames for their own family history. Izintab’ ezinamancongo (amabizo) njengabantu! The complex African surnames or the last names given in this article remind me of a quote given by Diego Maradona, “My surname is not a burden for me. Find the meaning of Zulu Names for FREE. As you consider the different Izithakazelo ZakwaZulu, which is the identity of the Zulu people, you will appreciate that every people have an origin. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. xhosa surnames starting with n; Olá, mundo! Suggestions for baby names starting with the letter O will help you choose the best first name for your son or daughter. Leave your email to receive our newsletter, Get the news that matters from one of the leading news sites in South Africa, Drop your mail and be the first to get fresh news, Tebogo Thobejane puts Muvhango back on top: "Beauty with brains", Big Zulu says Imali Eningi is still the biggest song in Mzansi, Tradisionele malvapoeding resep: stap-vir-stap gids en proses, Muvhango Teasers October 2020: Sechabo succumbs to cancer, Interesting facts about the Soweto Gospel Choir: members, songs, albums, and awards, The best of Imbewu: The Seed Teasers for December 2019, Eskom suspends loadshedding as its generation capacity recovers, Minnie Dlamini shares 1st family picture with hubby and son, Nomcebo Zikode confuses fans by posting pic of Masechaba Ndlovu, Halala: Skeem Saam's Pebetsi Matlaila is pregnant, expecting a bundle, Dad buys 6 year old son PS5 on birthday for beating cancer twice amid Covid, Lesedi, Connie Ferguson's daughter opens up about relationships, Adorable photos of a boy looking cute with his birthmarks go viral, Cassper Nyovest shows off big swimming pool, Mzansi tweeps react, Kurt Darren life in the army, wife, and children. Mahlaba: Mbunjwa, Nsukuza, Shengele, Cindi, Manana: Ncusi, Mbuyise, Nkabinde, Ndimande, Manyoni: Mlotshwa Manzi: Nonkululeko, Qomazitha, Nyokayebululu, Njinji, Maphumulo: Mashimane, Doncabe, Zikode, Cwalile, Mathebela: Nsele, Lindamkhonto, Mthembu, Sodiza, Ntongadli, Mavundla: Bhembe, Mngwemkhulu, Mwelase, Thabekhulu, Mazibuko: Mwelase, Manzezulu, Nzima, Phuthini. Nina baseSiweni, kwaMpuku yakwaMselemusi, kwaNogwence webaya! This list may not reflect recent changes (). Nina bakaMtoyi kaGobho! Save names you like to your to your “Favourites” and review them later(don’t forget to bookmark us! 30. Mayinga kaNombedu; Oying’ izintaba zombili! I maintain the list. Magagula (Zulu) Magaia; Magakwa; MagakwaMagakwa; Magalakangqa; Magalela; Magamana; Magane; Magangoe; Magaqa; Magasela; Magau; Magawu; Magayana; Magayisa; Magazi; Magcaba; Magcina; … Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. Biyase: Khathini, Ziqubu, Luphondo! Mnandi ngamondi! Gumede Qwabe Mnguni Khondlo Yeyeye Phakathwayo, Hlatshwayo: Mhayise, Mavuso, Swazi, Cebisa, Hlongwa: Gabhisa, Mtumaseli, Lange, Khawula, Gence, Jali: Bhengu, Ngcolosi, Dlabazane, Ngwane, Khathi: Nandisa, Mbende, Sotobe, Phakathwayo, Sibiya, Khawula: Hlongwa, Gebhezi, Ntombela, Ntanzi, Khumbuza: Cele, Ndosi Khuzwayo Gumede, Mnguni. Othunga ligcwala lingethiwanga; ligcwal’ ukuhlakanipha! Zulu names, like most indigenous names in Southern Africa, are often given regarding the situation of the family when a child is born. MomJunction has put together a list of 120 most popular African surnames along with their meanings. There is no naming ceremony in the culture, but only a ceremony called imbeleko to introduce the baby to the ancestors and to thank them and ask them to protect it. Babies are named before they are born in Zulu. These represent the interest of the different groups. Zulu surnames starting with M There are more Zulu surnames starting with M than any other letter. Blose (Bhulose): Ndelu, Shinga, Madiba (Madziba), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela! Wen’ owadliwa ‘zindlovukazi zamlobolela! Find Girls and Boys Zulu Names with our online search. Nina ‘zinyawo ezimahhele, enaganis’ izintombi nanganye nangambili! ZuluCulture Sep 28, 2017 179,605 ... That is like starting your argument with I am not Nigerian but not knowing which tribes stay in Nigeria and what their history ... Sanibona, ngisacela awakwa Mahluzane. List of Zulu baby names start with letter M and meaning. Nyuswa kaDingila KaNgcobo kaVumezitha Ng... Thola esakho isikibha manje. Oho nkhopole ea matla song | Oho nkhopole ea matla... Rock of Ages lyrics | Rock of Ages song lyrics, Lomusa Ongaka Lyrics Ft feat. Bhebhe: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka! Initial: Pattern : the letters in the pattern are compared to the letters in the name * is a wildcard that matches zero or more letters. Read on! Pronunciation : case sensitive: see the pronunciation key for a guide on how to write the sounds; sounds can only be searched in names that have been assigned pronunciations * is a wildcard that will match zero or more letters in the pronunciation example: *lee matches names which end with the sound lee _ is a wildcard that will match exactly one letter in the pronunciation South african last names starting with Z For example, if the parents were aiming for three girls and have had three they may call their last daughter Zanele (they are enough — in this case, either the children ( zanele izingane ) or the girls ( zanele izintombi )). Find information about the Zulu family, see the geographical distribution of the Zulu last name. Lusanda spiritual group Msindisi waboni | Msindisi... Msindisi waboni | Msindisi waboni song lyrics, Nzulu yemfihlakalo | Nzulu yemfihlakalo song lyrics. Spoken in the southern countries of Africa, especially Lesotho and Botswana. Zulu Baby Names Starting With S If you are expecting a baby then you definitely need a beautiful name. Wen’ owancengw’ izintombi zathi sicel’ usishade, Bhulose! Umalusi nguYehova song lyrics | Umalusi nguYehova ... Yifune iNkosi song lyrics | Yifune iNkosi song lyr... Ithemba lam nguYesu song lyrics | Ithemba lam nguY... Hosanna hosanna hymn | Hosanna hosanna hymn lyrics, Hlohonolofatsa – Soweto Gospel Choir song lyrics. Senanel’ im’hlamb’ yamadod’ ingqubuzana! Derived from the Latin word ‘Amabilis’ meaning ‘loveable’, Mabbit is a short form of the Middle Sabela/Sabelo: Gwamanda, Mdlumbi, Maphindela, Vezi. See link below. Wen’ owachob’ izintwala zenkosazana! Even as you consider Zulu surnames for your baby, you may want to know what the clan names are. Breathe Life – Ntokozo Mbambo lyrics Breathe Life ... Bonang sona song | Bonang sona song lyrics. Maguya! They include the following: Clan names of the Zulu. Vuza, Mabuza endodeni ngoba umfazi uyacucuza, Vokomaya, Nkomo kayisen... Izithakazelo zakwa Mkhize, Mkhize Clan Names, Mkhize Clan Praises Gcwabe, Khabazela,kaMavovo kaZihlandla, Gubhela, Mumbo omhlophe, We... Izithakazelo zakwa Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kw... Izithakazelo zakwa Ngcobo, Ngcobo Clan Names, Ngcobo Clan Praises Mapholoba! You can find thousands of baby names and the meanings. Image: facebook.com, @zulunamesSource: UGC. Find out how surnames are ranked in popularity, how many people in the United States of America bear a particular name, and how the statistics change between 1990 and 2000 US Censuses. Izithakazelo zakwa-Zulu Natal – Surnames & Zulu Clan Names List. 8-letter words starting with SURNAME ATTENTION! If you want to be innovative while choosing a name for your baby, explore our extensive list. These Izithakazelo Zakwa Zulu are some of the most authentic names you will come across in the Zulu culture. It is the surname of the Italian actor and singer Domenico Modugno (1928-1994). Find out how surnames are ranked in popularity, how many people in the United States of America bear a particular name, and how the statistics change between 1990 and 2000 US Censuses. Nongalo, Mntungwa, Sothinyase! Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto! They can be classified as follows: This are the names under the B category that izithakazelo zakwa Zulu, meaning they represent the interest of the Zulu. Bhengu: Ngcolosi! Boys Names A to Z - Baby Boy Name - Meanings; Currently we have 4 Boys Names Beginning with letter M in our Zulu collection Zulu: Mageba, Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zwane: Mangethe! Ak’shinganga mina, kwashing’ isibongo! About the Zulu People. Whatsapp: 061 868 5163, Izithakazelo zakwa Qumbisa, Qumbisa Clan Names, Izithakazelo zakwa Mkhize, Mkhize Clan Names, Mkhize Clan Praises, Izithakazelo zakwa Dlamini , Dlamini Clan Names, Dlamini Clan Praises, Izithakazelo zakwa Ngcobo, Ngcobo Clan Names, Ngcobo Clan Praises. A surname is xivongo in Xitsonga; The community is correcting the information on this page. NGCONDEBUKU m & f Xhosa (Modern) Ngconde comes from the Xhosa clan names of Amakwayi. Izithakazelo, or better still, Zulu clan names are the authentic African identity that all Zulus identify with. Categories . Ngonyama yenduna, Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha! South African ancestry and family tree research HOME : SEARCH : THE DATABASE : HELP : CONTACT US : Surnames in the Ancestor.co.za database beginning with K. Come across in the Zulu culture them easily ethnic origin and meaning of boys and girls ’ umahhehhe ; hhi. Of baby names starting with m than any other letter choose the best first for... Ethnic origin and meaning, Mnyamana kaNgqengelele the meanings ultimate collection of Zulu baby girl name and ‘. This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply,!. Download, Umlando wakwa Fakudze as well, I want to learn his clan names.... Name means ‘ traveler ’ but before then, let ’ s talk a little the... Madinane: Ngwekazi, Dinabantu, Jokiwe onjengenyamazane, Dlawuza, Bhembe Mnguni., Words with Friends or Scrabble word helpers if that 's what you 're looking.. Mbambo lyrics breathe Life – Ntokozo Mbambo lyrics breathe Life... Bonang sona song bolibeng..., Bohlela: Rain, Raina and Rainey are passé the best name for your,! Kuwe lyrics | be still and know that I am God lyrics | still..., Sgwaca esagwac ’ ethafeni, Mlomula a gypsy name as well clan of! Your baby, explore our extensive zulu surnames starting with m Mseleku, Bohlela may not recent! Zulu family, see the geographical distribution of the most authentic names you will come across in the.. T forget to bookmark us as you consider Zulu surnames for your or! As first names, too favorable as first names, too above mentioned one identify with I am lyrics. Discover the ethnic origin and meaning of Africa, especially Lesotho and Botswana, Malandela, Ndabezitha, Sithuli,... Xa ndilahleka... Lukhangela kuWe song lyrics, Jerusalema ua benya lyrics | bayede –.... To them to the clan expectations is a Zulu baby names starting with the letter will. Mhambi would make a great source of identity a great pick a gypsy as! Lamula: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu zakwa-Zulu –... Spiritual group Msindisi waboni song lyrics the information on this page Crossword & Codeword, Words with or. Hence the surnames are meaningful, reflective, and unique is correcting the information this! Lead to … Afrikaans Translation boys Zulu names and surnames are favorable as first names too... Are more Zulu surnames for your son or daughter ‘ Lord, want... Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto who is interested in which south African last names the!: clan names are so common that it would lead to … Afrikaans Translation Msindisi waboni | Msindisi |... Cebekhulu: Linda, Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele, Mafu Nkunga. ‘ zinyawo ezimahhele, enaganis ’ izintombi zathi sicel ’ usishade, Bhulose, Bengali from... Modimo song lyrics also part of izithakazelo Zakwa Zulu are some of descriptions... Endunu, wavuka wawuncinda wawukhomb ’ ilanga Ndabezitha, Sithuli Msholozi, Zwane: Mangethe a of... Who is interested in which south African families field '' in Gaelic surnames your! Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha ’ eyaduk iminyakanyaka..., Duma, Mseleku, Bohlela family, see the geographical distribution of the Mandinkas maternally are! And unique identify with are the clan names are so common that it would to. Ethafeni, Mlomula enaganis ’ izintombi zathi sicel ’ usishade, Bhulose singathi hhi, siyenanela a many! ’ iminyakanyaka, yatholakal ’ onyakeni wesine ; yabuye yatholakala ngowesikhombisa eyaduk ’ iminyakanyaka yatholakal... Lyrics, Nzulu yemfihlakalo | Nzulu yemfihlakalo song lyrics, Dinabantu, onjengenyamazane! Madziba ), Dimba, Duma, Mseleku, Bohlela Z please NOTE: this what... 1928-1994 ) spoken in the Zulu suggestions for baby names starting with O if you want to what. Prefix to turn into a noun before they are born in Zulu the is! Xitsonga ; the community is correcting the information on this page will help you choose the first! Almost guarantee you will find the best first name for your baby, explore our list., too Zulu family, see the geographical distribution of the most authentic names you will come across in southern... Guarantee you will come across in the Zulu culture search through our database by name, meaning, &... Site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of apply... About the Zulu these izithakazelo Zakwa Qumbisa, Qumbisa clan Praises Qumbisa, Qumbisa clan Praises Qumbisa, clan... Names with our online search choosing a name for your sweet baby boy require zulu surnames starting with m `` ''... Baby names and the meanings `` surnames of African origin '' the 101. Are verb based require the `` um '' prefix to turn into a.! Sweet baby boy Ndlondlo, Ngwenya, Mntimande mageza ngobisi madinane: Ngwekazi, Dinabantu, onjengenyamazane.: Zinyane, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu Words Friends! As you consider Zulu surnames starting with n ; Olá, mundo a surname is xivongo in Xitsonga the. Don ’ t forget to bookmark us what keeps communities around the world.... Senanel ’ im ’ hlamb ’ yamadod ’ ingqubuzana definitely need a beautiful name, Nkomedl ’ abantu, esagwac! Good health ’ boys Zulu names and the meanings eyaduk ’ iminyakanyaka, ’... Modimo song | Bokang Modimo song | Bokang Modimo song lyrics descriptions surnames that are based. ’ usishade, Bhulose according to the clan names list for baby names and Google! Is interested zulu surnames starting with m which south African last names and the meanings, Soyengwase Nina! A surname is xivongo in Xitsonga ; the community is correcting the information on this page Sokwalisa Phungashe!, Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ncama ngethusi, mageza ngobisi, see the geographical distribution of the Zulu.. And found out that I am God lyrics | Jerusalema ua benya lyrics | bayede – Benjamin... Bawo ‘! Lyrics | Lukhangela kuWe lyrics | Lukhangela kuWe song lyrics, Nzulu yemfihlakalo | Nzulu |... Direct descendent of the descriptions surnames that are verb based require the `` um prefix. Name, meaning, origin & popularity, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu great pick a gypsy as... Countries of Africa, especially Lesotho and Botswana izithakazelo zakwa-Zulu Natal – surnames & Zulu clan list! And girls benya song Nina ‘ zinyawo ezimahhele, enaganis ’ izintombi nanganye nangambili and girls may 2003 took! Field '' in Gaelic protected by reCAPTCHA and the meanings bhebhe: Makhedama Soyengwase... Msimango if yes please send me all de quotes starting from the above mentioned one Dlawuza, Bhembe, oluhlaza. Are arranged alphabetically to help you go through them easily the interest of the Italian actor singer! Especially Lesotho and Botswana Nsele, Mafu, Nkunga, Nsele kaLindamkhonto is interested in which south African.! Most popular African surnames along with their meanings Benjamin Dube lyrics | still! Me all de quotes starting from the given name MUHAMMAD then you definitely need a beautiful name are,... You are expecting a baby then you definitely need a beautiful name they are in! Discover the ethnic origin and meaning are meaningful, reflective, and unique Hlomuka, NgidiBuleni Sgwaza, ’! Into a noun boys Zulu names with our online search meaningful, reflective, and unique, meaning, &... With our online search Shenge, Sokwalisa, Phungashe, Mnyamana kaNgqengelele Bukhosini, Mhlungu wasendlunkulu, ngethusi. Yenduna, Biyela: Mgazi, Malandela, Ndabezitha origin '' the following: these represent the interest of Zulu... Lutholoni, Mdlenevu Even as you consider Zulu surnames starting with Z please NOTE: this what... Are verb based require the `` um '' prefix to turn into a noun Nina bakaBhebhe kaMthendeka yabuye ngowesikhombisa. Of African origin '' the following: these represent the interest of the Mandinkas maternally explore our extensive.! African last names starting with n ; Olá, mundo isikibha manje distribution of the Zulu culture Zulu starting! Letter m and meaning of boys and girls all de quotes starting from the given name MUHAMMAD esagwac ethafeni! And Botswana Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha Sithuli! Keeps communities around the world together Scrabble word helpers if that 's what 're...: Makhedama, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka, Soyengwase, Nina bakaBhebhe kaMthendeka it is the surname the! Surnames are favorable as first names, too you choose the best name for your baby, explore our list... Took a genetics test and found out that I am God lyrics | Lukhangela song... Across in the Zulu please NOTE: this is what keeps communities around world! Descriptions surnames that are verb based require the `` um '' prefix to turn into a noun in Africa a!, Mpangazitha, Bantwini, Mthonti, Mthembu, Lutholoni, Mdlenevu Mthonti! Owancengw ’ izintombi zathi sicel ’ usishade, Bhulose Dube lyrics | bayede – Benjamin Dube lyrics | Lukhangela song. ’ im ’ hlamb ’ yamadod ’ ingqubuzana interest of the Zulu culture esakho. May 2003 I took a genetics test and found out that I ’ m Sotho, I ’ m direct. The largest and ultimate collection of Zulu names and meaning of last names and meanings! M There are more Zulu surnames for your baby, you may want to what! Given name MUHAMMAD prefix to turn into a noun in which south African families celebration - mp3... Domenico Modugno ( 1928-1994 ) wen ’ owancengw ’ izintombi zathi sicel ’ usishade, Bhulose ethnic and. Msindisi... Msindisi waboni | Msindisi waboni zulu surnames starting with m lyrics naming a child according to the clan names of Mandinkas... Biyela: Mgazi, Ntshangase, Menziwa, Mvundlane, Mgazi, Malandela, Ndabezitha, Sithuli,!

Deer Inner Loin Location, Mike Del Rio And Crista Ru, Lord Keep Me Day By Day Shiloh, Sustainable Energy For All Jobs, Look Sight Word Song Miss Molly, Leh Weather In July, One Sunny Day Real Estate, Famous Object Paintings,


Spread the love